• Град Мостар
  • Натјечаји
  • ЈАВНИ ОГЛАС За именовање предсједника и чланова управних вијећа здравствених установа чији је оснивач Град Мостар

ЈАВНИ ОГЛАС За именовање предсједника и чланова управних вијећа здравствених установа чији је оснивач Град Мостар

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 34/03), члана 64. став 5 Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 46/10 и 75/13) и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовања управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Мостар, те њиховим правима, обавезама и одговорности („Службени гласник Града Мостара“, број 5/05) градоначелник Града Мостара објављује:

Иди назад