JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

JAVNI POZIV

STRUČNIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA ZA POVREMENI RAD U POVJERENSTVIMA/KOMISIJAMA ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA


Pozivaju se diplomirani inženjeri sa najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom da se prijave za učešće za povremeni rad u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina.

Zakonom o građenju („Službene novine HNŽ/K“ broj:4/13) propisano je da nadležni organ uprave ne može izdati upotrebnu dozvolu za građevinu prije nego se obavi tehnički pregled građevine.

Tehničkim pregledom se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdano odobrenje za građenje, tehničkom propisima i normativima kao i posebnim zakonima.

Tehnički pregled građevina obavljaju stručna povjerenstva/komisije (predsjednik i članovi) za tehnički pregled, koje u svakom konkretnom slučaju imenuje nadležno tijelo uprave.

Predsjednik i članovi povjerenstva/komisije za tehnički pregled ovisi o vrsti i složenosti građevine, a sastavlja se od po jednog člana za svaku vrstu radova koji se pregledaju (arhitektonski, građevinski, strojarski/mašinski, vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, i td).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će angažirani povremeno, po potrebi i specijalnostima.

Članovi povjerenstva/komisije imaju pravo na naknadu u skladu sa pozitivnim propisima.

Zainteresovane osobe prijave trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Javnog poziva.

Javni poziv će se objaviti u dva dnevna lista, u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, te na Web stranici Grada Mostara.

U prijavi treba navesti:

  1. Ime, ime oca/majke i prezime,
  2. Adresu stanovanja i broj telefona/ mobitela.

Uz prijavu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Ovjerenu kopiju lične karte
  2. Ovjerenu kopiju sveučilišne/univerzitetske diplome
  3. Ovjerenu kopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  4. Radni životopis
  5. Potvrdu o radnom iskustvu i kretanju u službi.

Prijave dostaviti na adresu:

Gradska uprava Grada Mostara, Hrvatskih branitelja broj 2., sa naznakom „Prijava – tehnički pregled građevina – ne otvarati“

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.Gradonačelnik

Ljubo Bešlić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иди назад