JAVNI POZIV

za izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objakata i najuređenijeg gradskog prostora

 

Pročitaj više...

INTERNI OGLAS-za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Mostaru

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 35/05), članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 5/16), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

 

Pročitaj više...

Poziv za dostavljanje ponuda -sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola

  1. Naziv i adresa ugovornog organa

Grad Mostar, ul. Adema Buća br. 17, 88000 Mostar

  1. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razreda

Pročitaj više...

Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad utvrđenih Proračunom Grada Mostara za 2016. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Proračunom Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje:

Pročitaj više...

J A V N I N A T J E Č A J za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja – četiri (4) izvršitelja Vježbenik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- tri (3) izvršitelja Vježbenik- diplomirani inženjer elektrotehnike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj

Pročitaj više...

ZA NABAVKU USLUGE SISTEMATSKIH LJEKARSKIH PREGLEDA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih  škola sa područja Grada Mostara: Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi). Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razredi). 2.2. Usluge sistematskih ljekarskih pregleda obuhvataju laboratorijske i specijalističke preglede detaljno opisane u Aneksu 2 ovog poziva. Usluge će se pružati u prostorijama ponuđača, prema mjestu sjedišta osnovnih škola. Početak pružanja usluga je nakon potpisivanja ugovora i to svaki radni dan prema ugovorenoj dinamici dok sistematski pregled ne obave svi učenici.

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje JAVNI   NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Proračunom Grada Mostara (Službeni glasnik
Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Grad Mostar, Odjel za privredu/gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za privredu/gospodarstvo pokreće poziv za izražavanje interesa sa ciljem odabira stučnjaka iz oblasti turizma u sklopu EU projekta „Upravljanje održivim turizmom zasnovanom na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“ – HERA odobrenog u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje na prvom pozivu za strateške projekte.

Pročitaj više...