• Grad Mostar
  • Natječaji
  • INTERNI OGLAS-za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Mostaru

INTERNI OGLAS-za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Mostaru

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 35/05), članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 5/16), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

 

Natrag