JAVNI POZIV

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara na temelju  članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07 i 36/10) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”broj: 2/98 i 48/99) u postupku potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina u katastarskoj općini Rodoč, pokrenutom po prijedlogu Grada Mostara, radi izgradnje kanalizacijske mreže (desnoobalni kolektor) u gradu Mostaru, upućuje:

JAVNI POZIV

 Zemljišnoknjižni vlasnici nekretnine predložene za nepotpuno izvlaštenje označene  kao k.č. 958/3  oranica „Luka u Kutnju”u površini od 1540m2 ,  upisana  u z.k. ul. broj: 1115 k.o. Rodoč, k.č. 958/2 “oranica u Kutnju” u površini od 1360 m2 , upisana u zk.ul.br. 1498 k.o. Rodoč, k.č. 958/5  “ Luka u Kutnju” u površini od 800 m2 , upisana u zk.ul.br.1214 k.o. Rodoč, k.č. 958/4 “oranica Luka u Kutnju” u površini od 800 m2 , upisana u zk.ul.br.1214 k.o. Rodoč, k.č. 945/6 “pašnjak Kutanj” u površini od 9166 m2 , upisana u zk.ul.br.1660, k.o. Rodoč,  k.č. 958/1 “pašnjak Mala Luka” u površini od 2170 m2 , upisana u zk.ul. br. 1076, k.o. Rodoč i to: Blažević (Marko) Berislav, Erceg rođ. Blažević Ljiljana, Drmač pok. Stipana Nikola, Drmač udova Marka rođ. Margeta, Drmač (Marko) Nikola, Drmač (Marko) Stjepan, Cvitanović rođ. Vladić umrl. Mate Kata, Selimotić rođ. Vladić (Mate) Anđa, Bošković rođ. Vladić (Mate) Jadranka, Drmač ( pok. Nikole ) Vrano, Drmač (Stipan) Šimun, Milićević (pok Ivana ) Ilija, Milićević (umrl) Pere Jure, Milićević (umrl. Pere) Mate, Milićević (umrl. Pere) Ante, Milićević (umrl. Pere) Nikola, Milićević (umrl. Pere) Ilija,  Milićević (Ivana) Dinko, Milićević (umrl. Mate) Ante, Galić rođ. Vidović Ruža, Lasta rođ. Vidović Matija žena Pere, Vidović (Šimuna) Anđelko, Vidović (Frane) Jure, Glibo (Pere) Nikola, Vidović (Ivan) Kata, Vidović (Ivan) Fila, Vidović (Marko) Štefa,Vidović (Marko) Nada, Vidović (Marko) Janja, Vidović rođ. Rotim Ilka udv. Andrije, Vidović Mara udova Bože, Vidović (Božo) Tomislav, Vidović (Božo) Vjekoslav, Vidović (Božo) Zvonko, Vidović (Božo) Ivo, Vidović (Božo) Petar, Vidović (Božo) Marinko, Gosto rođ. Vidović Mira, Higel rođ. Vidović Elizabeta, Klarić rođ. Vidović Božana, Vidović (Božo) Jozefina, Vidović (Božo) Franjo, Munkač (Ante) Mira –Silvija rođ. Vidović, Vidović rođ. Naletilić Šima udv. Marka,

Vidović (Silvestar) Lučijano, Vidović Stojanka udv. Luke, Vidović (Ivan) Časlav, Vidović (Ivan) Miroslav, Vidović Ljubica udv. Vlatka, Vidović (Dragan) Kristijan, Milićević (pok. Nikole) Marko, Milićević (pok. Blaža) Janja, Buhovac rođ. Milićević žena Jure (nepoznato ime) , Milićević (umrl. Blaža) Jure, Milićević (umrl.Blaža) Andrija,

obaviještavaju se da je, po prijedlogu Grada Mostara zastupanog po z.z. Javnom pravobraniteljstvu Grada Mostara, pokrenut postupak nepotpune eksproprijacije/izvlaštenja radi izgradnje kanalizacijske mreže (desnoobalni kolektor) u gradu Mostaru uz upozorenje da, prema odredbi članka 48. Zakona o eksproprijaciji/izvlaštenju, nemaju pravo na naknadu troškova ulaganja u zemljište izvršenih nakon pokretanja postupka eksproprijacije/izvlaštenja.

Pozivaju se zemljišnoknjižni vlasnici nekretnina predloženih za izvlaštenje čije boravište nije poznato organu koji provodi postupak izvlaštenja i nasljednici preminulih vlasnika da, u roku od 15 dana od objave ovog poziva, o svom boravištu obavijeste organ koji provodi postupak izvlaštenja, kako bi im se omogućilo sudjelovanje u postupku radi zaštite vlastitih prava i pravnih interesa. Obavijest se može uputiti pismeno, na adresu: Grad Mostar, Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine, ul. Adema Buća 19, Mostar ili  na  mail : rajka.danicic@mostar.ba.

Vlasnici/nasljednici se upozoravaju da se postupak izvlaštenja, prema članku 38. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07 i 36/10) smatra hitnim postupkom i da je prema odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) nadležni organ ovlašten imenovati privremenog zastupnika strankama nepoznatog boravišta i provesti postupak bez njihovog sudjelovanja.

Popis vlasnika nekretnina čije boravište nije poznato:

Milićević (pok. Nikole) Marko, Milićević (Blaža) Janja, Buhovac rođ. Milićević žena Jure, Galić rođ. Vidović Ruža, Lasta rođ. Vidović Matija žena Pere, Vidović (Šimun) Anđelko, Vidović (Frano) Jure, Glibo (Pero) Nikola, Vidović (Ivan) Kata, Vidović (Ivan) Fila, Vidović (Marko) Štefa, Vidović (Marko) Nada, Vidović (Marko) Janja, Vidović rođ. Rotim Ilka udova Andrije, Vidović Mara udova Bože, Vidović (Božo) Tomislav, Vidović (Božo) Vjekoslav, Vidović (Božo) Zvonko, Vidović (Božo) Ivo, Vidović (Božo) Petar, Vidović (Božo) Marinko, Gosto rođ. Vidović Mira, Higel rođ. Vidović Elizabeta, Klarić rođ. Vidović Božana, Vidović (Božo) Jozefina, Vidović (Božo) Franjo, Vidović rođ. Naletilić Šima udova Marka, Vidović (Silvestar) Lučijano, Vidović Stojanka udova Luke, Vidović (Ivan) Časlav, Vidović (Ivan) Miroslav, Vidović Ljubica udova Vlatka, Muhači Ante Mira rođ. Vidović, Milićević (pok. Ivana) Ilija, Milićević (pok. Pere) Jure, Milićević (pok. Pere) Mate, Milićevć (pok.Pere) Ante, Milićević (pok.Pere) Nikola, Milićević (pok. Pere) Ilija, Delić (Blaž) grog, Delić (Blaž) Ante, Delić (Blaž) Vinko, Delić rođ. Zovko (udv. Pere) Anica, Delić (Pero), Erceg rođ. Blažević Ljiljana , Drmač pok. Stipana Nikola, Drmač udova Marka rođ. Margeta, Drmač (Marko) Nikola, Selimotić rođ. Vladić (Mate) Anđa,

 

Načelnik odjela
Izet Šahović, dipl. ecc

Natrag