Vijeće mladih Grada Mostara raspisuje javne pozive

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara.

Vijeće čini 8 nevladinih omladinskih organizacija od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru. Glavni cilj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima.

VMGM se odlučilo se proširiti davajući priliku mladim ljudima s područja Mostara udruženim kroz nevladine organizacije da postanu dio članstva u Vijeću.

Temeljem donesenog Pravilnika, Vijeće raspisuje Javni poziv za prijem novih članica, u skladu sa odlukama Skupštine. Pravo apliciranja imaju udruženja mladih na području Grada Mostara i nevladine organizacije koje u svom članstvu imaju najmanje dvije trećine (2/3) članova koje pripadaju kategoriji mladih u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH (15 – 30) godina).

Također, Vijeće mladih otvara natječaj za glasnogovornika i web mastera.

Sve dodatne informacije prisutne su u dokumentima na stranici  https://vmgm.ba/javni-pozivi/

Za dodatne informacije možete se obratiti na email vijece.mladih.mo@gmail.com

Rok za prijave je 15 dana od dana objave na službenim stranicama Vijeća.

 

Natrag