Обрасци

На сљедећим линковима можете преузети обрасце (захтјеве,...) сложене према Одјелима Градске управе Града Мостара

формулари везано за Службу за привреду

Fromulari (ZIP)služba za gospodarstvo/privredu (441.1 KiB)

Формулари из Секретаријата Градоначелника