Одјел за друштвене дјелатности

Одјел за друштвене дјелатности је надлежан за координирање рада сљедећих служби:

1. Служба за културу,

2. Служба за одгој, образовање, младе и спорт,

3. Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице,

4. Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи.

 

Служба за културу

Служба за културу је надлежна за:

1. унапређење културе,

2. програме културних активности,

3. координирање и усмјеравање градских културних институција,

4. одржавање контаката са удругама грађана, струковним организацијама и појединцима из области културе.

Шефица службе је Инга Драгоје-Микулић

 

Служба за одгој, образовање, младе и спорт

Служба за одгој, образовање, младе и спорт је надлежна за:

1. послове из надлежности Града у области образовања, бриге о дјеци, предшколског одгоја, спорта и физичке културе,

2. планирање средстава за потребе образовања и предшколског одгоја, спорта и тјелесне културе,

3. планирање и унапређење школа и предшколских установа,

4. праћење, координирање и усмјеравање рада предшколских и образовних установа,

5. планирање изградње спортских објеката и игралишта,

6. сурадњу, праћење, анализирање и подршку вјерским заједницама и заједницама мањина, невладиним организацијама, младима и удружењима,

7. контакте, праћење, анализирање и помоћ у дјеловању градских спортских институција, спортских клубова и друштава.

Шеф службе је  

 

Служба за социјалне и стамбене послове,здравство, расељене особе и избјеглице

Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице је надлежна за:

1. планирање средстава за потребе

социјалних и здравствених установа,

2. координацију рада градских социјалних и здравствених установа,

3. одржавање контаката са грађанима и њиховим удругама из надлежности Службе,

4. остваривање контаката са жупанијским, федералним и државним органима у овој области,

5. имплементацију имовинских закона и других прописа из стамбене области,

6. послове из области расељених особа и избјеглица.

 Шеф службе је Елведин Гадара

 

Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи

Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи је надлежна за:

1. вођење првоступањског управног поступка и доношење рјешења у области темељних и допунских права,

2. мјесечни обрачун новчаних накнада прописаних федералним и жупанијским законом,

3. утемељење јединствене базе података о свим корисницима темељних и допунских права,

4. извршавање административних и судских забрана на новчана примања корисника поводом кредитних задужења,

5. издавање увјерења и потврда о чињеницама из службене евиденције сукладно федералним и жупанијским прописима,

6. вршење контроле намјенског утрошка средстава додјељених корисницима,

7. обављање и других послова сукладно закону и инструкцијама федералних, жупанијских и градских тијела.

Шефица службе је Маријана Анић

Начелник Одјела

Bozo Coric

Начелник Одјела је Божо Ћорић

Адреса Одјела

Одјел је смјештен у згради Градске Управе у Ђачком дому на адреси

Краља Твртка бб
88000 Мостар
Тел: 036/449-040
Фаx: 036/449-040

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)