Одјел за друштвене дјелатности

Одјел за друштвене дјелатности је надлежан за координирање рада сљедећих служби:

1. Служба за културу,

2. Служба за одгој, образовање, младе и спорт,

3. Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице,

4. Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи.

 

Служба за културу

Служба за културу је надлежна за:

1. унапређење културе,

2. програме културних активности,

3. координирање и усмјеравање градских културних институција,

4. одржавање контаката са удругама грађана, струковним организацијама и појединцима из области културе.

Шефица службе је Инга Драгоје-Микулић

 

Служба за одгој, образовање, младе и спорт

Служба за одгој, образовање, младе и спорт је надлежна за:

1. послове из надлежности Града у области образовања, бриге о дјеци, предшколског одгоја, спорта и физичке културе,

2. планирање средстава за потребе образовања и предшколског одгоја, спорта и тјелесне културе,

3. планирање и унапређење школа и предшколских установа,

4. праћење, координирање и усмјеравање рада предшколских и образовних установа,

5. планирање изградње спортских објеката и игралишта,

6. сурадњу, праћење, анализирање и подршку вјерским заједницама и заједницама мањина, невладиним организацијама, младима и удружењима,

7. контакте, праћење, анализирање и помоћ у дјеловању градских спортских институција, спортских клубова и друштава.

Шефица службе је Сенада Садовић

 

Служба за социјалне и стамбене послове,здравство, расељене особе и избјеглице

Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице је надлежна за:

1. планирање средстава за потребе

социјалних и здравствених установа,

2. координацију рада градских социјалних и здравствених установа,

3. одржавање контаката са грађанима и њиховим удругама из надлежности Службе,

4. остваривање контаката са жупанијским, федералним и државним органима у овој области,

5. имплементацију имовинских закона и других прописа из стамбене области,

6. послове из области расељених особа и избјеглица.

 Шеф службе је Елведин Гадара

 

Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи

Служба за заштиту права бранитеља и њихових обитељи је надлежна за:

1. вођење првоступањског управног поступка и доношење рјешења у области темељних и допунских права,

2. мјесечни обрачун новчаних накнада прописаних федералним и жупанијским законом,

3. утемељење јединствене базе података о свим корисницима темељних и допунских права,

4. извршавање административних и судских забрана на новчана примања корисника поводом кредитних задужења,

5. издавање увјерења и потврда о чињеницама из службене евиденције сукладно федералним и жупанијским прописима,

6. вршење контроле намјенског утрошка средстава додјељених корисницима,

7. обављање и других послова сукладно закону и инструкцијама федералних, жупанијских и градских тијела.

Шефица службе је Маријана Анић

Начелник Одјела

Bozo Coric

Начелник Одјела је Божо Ћорић

Адреса Одјела

Одјел је смјештен у згради Градске Управе у Ђачком дому на адреси

Краља Твртка бб
88000 Мостар
Тел: 036/449-040
Фаx: 036/449-040

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)

Формулари везани за овај Одјел

Формулари (ЗИП) (196.8 KiB)