Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za društvene djelatnosti je nadležan za koordiniranje rada sljedećih službi:

1. Služba za kulturu,

2. Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport,

3. Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice,

4. Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji.

 

Služba za kulturu

Služba za kulturu je nadležna za:

1. unapređenje kulture,

2. programe kulturnih aktivnosti,

3. koordiniranje i usmjeravanje gradskih kulturnih institucija,

4. održavanje kontakata sa udrugama građana, strukovnim organizacijama i pojedincima iz oblasti kulture.

Šef službe je Inga Dragoje-Mikulić

 

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport je nadležna za:

1. poslove iz nadležnosti Grada u oblasti obrazovanja, brige o djeci, predškolskog odgoja, sporta i fizičke kulture,

2. planiranje sredstava za potrebe obrazovanja i predškolskog odgoja, sporta i tjelesne kulture,

3. planiranje i unapređenje škola i predškolskih ustanova,

4. praćenje, koordiniranje i usmjeravanje rada predškolskih i obrazovnih ustanova,

5. planiranje izgradnje sportskih objekata i igrališta,

6. suradnju, praćenje, analiziranje i podršku vjerskim zajednicama i zajednicama manjina, nevladinim organizacijama, mladima i udruženjima,

7. kontakte, praćenje, analiziranje i pomoć u djelovanju gradskih sportskih institucija, sportskih klubova i društava.

 Šef službe je 

 

Služba za socijalne i stambene poslove,zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice

Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice je nadležna za:

1. planiranje sredstava za potrebe

socijalnih i zdravstvenih ustanova,

2. koordinaciju rada gradskih socijalnih i zdravstvenih ustanova,

3. održavanje kontakata sa građanima i njihovim udrugama iz nadležnosti Službe,

4. ostvarivanje kontakata sa županijskim, federalnim i državnim organima u ovoj oblasti,

5. implementaciju imovinskih zakona i drugih propisa iz stambene oblasti,

6. poslove iz oblasti raseljenih osoba i izbjeglica.

 Šef službe je Elvedin Gadara

 

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji je nadležna za:

1. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i donošenje rješenja u oblasti temeljnih i dopunskih prava,

2. mjesečni obračun novčanih naknada propisanih federalnim i županijskim zakonom,

3. utemeljenje jedinstvene baze podataka o svim korisnicima temeljnih i dopunskih prava,

4. izvršavanje administrativnih i sudskih zabrana na novčana primanja korisnika povodom kreditnih zaduženja,

5. izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama iz službene evidencije sukladno federalnim i županijskim propisima,

6. vršenje kontrole namjenskog utroška sredstava dodjeljenih korisnicima,

7. obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i instrukcijama federalnih, županijskih i gradskih tijela.

Šef službe je Marijana Anić

Načelnik Odjela

Bozo Coric

Načelnik Odjela je Božo Ćorić

Adresa Odjela

Odjel je smješten u zgradi Gradske Uprave u Đačkom domu na adresi

Kralja Tvrtka bb

88000 Mostar

Tel: 036/449-040

Fax: 036/449-040

Lokacija Odjela za društvene djelatnosti

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti)