Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za društvene djelatnosti je nadležan za koordiniranje rada sljedećih službi:

1. Služba za kulturu,

2. Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport,

3. Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice,

4. Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji.

 

Služba za kulturu

Služba za kulturu je nadležna za:

1. unapređenje kulture,

2. programe kulturnih aktivnosti,

3. koordiniranje i usmjeravanje gradskih kulturnih institucija,

4. održavanje kontakata sa udrugama građana, strukovnim organizacijama i pojedincima iz oblasti kulture.

Šefica službe je Inga Dragoje-Mikulić

 

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport je nadležna za:

1. poslove iz nadležnosti Grada u oblasti obrazovanja, brige o djeci, predškolskog odgoja, sporta i fizičke kulture,

2. planiranje sredstava za potrebe obrazovanja i predškolskog odgoja, sporta i tjelesne kulture,

3. planiranje i unapređenje škola i predškolskih ustanova,

4. praćenje, koordiniranje i usmjeravanje rada predškolskih i obrazovnih ustanova,

5. planiranje izgradnje sportskih objekata i igrališta,

6. suradnju, praćenje, analiziranje i podršku vjerskim zajednicama i zajednicama manjina, nevladinim organizacijama, mladima i udruženjima,

7. kontakte, praćenje, analiziranje i pomoć u djelovanju gradskih sportskih institucija, sportskih klubova i društava.

 Šefica službe je Senada Sadović

 

Služba za socijalne i stambene poslove,zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice

Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice je nadležna za:

1. planiranje sredstava za potrebe

socijalnih i zdravstvenih ustanova,

2. koordinaciju rada gradskih socijalnih i zdravstvenih ustanova,

3. održavanje kontakata sa građanima i njihovim udrugama iz nadležnosti Službe,

4. ostvarivanje kontakata sa županijskim, federalnim i državnim organima u ovoj oblasti,

5. implementaciju imovinskih zakona i drugih propisa iz stambene oblasti,

6. poslove iz oblasti raseljenih osoba i izbjeglica.

 Šef službe je Elvedin Gadara

 

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji je nadležna za:

1. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i donošenje rješenja u oblasti temeljnih i dopunskih prava,

2. mjesečni obračun novčanih naknada propisanih federalnim i županijskim zakonom,

3. utemeljenje jedinstvene baze podataka o svim korisnicima temeljnih i dopunskih prava,

4. izvršavanje administrativnih i sudskih zabrana na novčana primanja korisnika povodom kreditnih zaduženja,

5. izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama iz službene evidencije sukladno federalnim i županijskim propisima,

6. vršenje kontrole namjenskog utroška sredstava dodjeljenih korisnicima,

7. obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i instrukcijama federalnih, županijskih i gradskih tijela.

Šefica službe je Marijana Anić

Načelnik Odjela

Bozo Coric

Načelnik Odjela je Božo Ćorić

Adresa Odjela

Odjel je smješten u zgradi Gradske Uprave u Đačkom domu na adresi

Kralja Tvrtka bb

88000 Mostar

Tel: 036/449-040

Faks: 036/449-040

Lokacija Odjela za društvene djelatnosti

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti) 

Formulari vezani za ovaj Odjel

Formulari (ZIP) (196.8 KiB)