Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove

Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove je nadležan za koordiniranje rada

sljedećih službi:

1. Služba za privredu,

2. Služba za komunalne poslove i okolinu,

3. Služba za inspekcijske poslove

4.Služba za podršku biznisu (BSC)

 

 

Služba za privredu

Služba za privredu je nadležna za:

1. analize, unapređenje i poticanje razvoja privrede,

2. privlačenje novih investicija (privrede i zanatstva),

3. izdavanje informativnog materijala i organiziranje informacijskih seminara,

4. registraciju i savjetovanje privrede i zanatstva,

5. izdavanje odobrenja za rad,

6. nadzor nad produzećima koja imaju javne ovlasti iz oblasti privrede,

7. mjere unaprijeđenja turizma,

Šef službe je Ivana Marić, dipl. iur

 

Služba za komunalne poslove i okolinu

Služba za komunalne poslove i okolinu je nadležna za organizaciju, obavljanje i nadzor poslova u oblasti:

1. snabdjevanje pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prevozu,

4. održavanje čistoće na javnim površinama,

5. održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i ulica u naseljima,

6. snabdjevanje toplotnom energijom,

7. zbrinjavanje komunalnog otpada,

8. tržnice i groblja,

9. održavanje javne rasvjete,

10. održavanja zelenih javnih površina,

11. urbani mobilijar i dekoracija,

12. dimnjačarski i kafilerijski poslovi,

13. zaštite okoline,

14. druge djelatnosti od lokalnog značaja, koje odlukom odredi Gradsko vijeće, ako su te djelatnosti nezamjenjiv uslov života i rada građana, fizičkih i pravnih osoba,

15. održavanje kontakata za inicijative i žalbe građana.

Šef službe je Stjepan Šaravanja, dipl. inž. građ.

 

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove je nadležna za:

1. inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Grada,

2. upravno rješavanje u oblasti izdavanja dozvola za posebne načine obavljanja registrirane djelatnosti (radno vrijeme, živa muzika, vrijeme snabdjevanje objekata i dr.).

Šef službe je Jesenka Mahinić, dipl. oec.

 

Služba za podršku biznisu (BSC)

Služba za podršku biznisu - BSC je nadležna za:

  1. izradu i realizaciju projekata usmjerenih na unapređivanje ekonomskog razvoja Grada, poticanje razvoja preduzetništva i privlačenje stranih ulaganja,
  1. pružanje stručne i savjetodavne pomoći domaćim i stranim privrednim subjektima,
  2. promociju privrednih potencijala Grada u zemlji i inozemstvu,
  3. ostvarivanje saradnje sa svim sudionicima privrednog razvoja Grada,
  4. vođenje postupaka dodjele koncesija. 

Telefon:    036 505 580 i 036 505 581

 

Načelnica Odjela

Amira Trbonja

Načelnica Odjela je Amira Trbonja

Adresa Odjela

Odjel je smješten na adresi

Braće Fejić 51

88104 Mostar

Tel: 036/505-501

Fax: 036/505-502

Lokacija Odjela

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti) 

Formulari vezani za Službu za privredu

Formulari (ZIP) (427.0 KiB)