Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijeske poslove

Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove je nadležan za koordiniranje rada

sljedećih službi:

1. Služba za gospodarstvo,

2. Služba za komunalne poslove i okoliš,

3. Služba za inspekcijske poslove.

4.Služba za podršku biznisu (BSC)

 

 

Služba za gospodarstvo

Služba za gospodarstvo je nadležna za:

1. analize, unapređenje i poticanje razvoja gospodarstva,

2. privlačenje novih investicija (poduzetništva i obrta),

3. izdavanje informativnog materijala i organiziranje informacijskih seminara,

4. registraciju i savjetovanje poduzetništava i obrta,

5. izdavanje odobrenja za rad,

6. nadzor nad poduzećima koja imaju javne ovlasti iz oblasti gospodrstva,

7. mjere unaprijeđenja turizma,

Šefica službe je Ivana Marić

 

Služba za komunalne poslove i okoliš

Služba za komunalne poslove i okoliš je nadležna za organizaciju, obavljanje i nadzor poslova u oblasti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće na javnim površinama,

5. održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i ulica u naseljima,

6. opskrba toplotnom energijom,

7. zbrinjavanje komunalnog otpada,

8. tržnice i groblja,

9. održavanje javne rasvjete,

10. održavanja zelenih javnih površina,

11. urbani mobilijar i dekoracija,

12. dimnjačarski i kafilerijski poslovi,

13. zaštite okoliša,

14. druge djelatnosti od lokalnog značaja, koje odlukom odredi Gradsko vijeće, ako su te djelatnosti nezamjenjiv uvjet života i rada građana, fizičkih i pravnih osoba,

15. održavanje kontakata za inicijative i žalbe građana.

Šef službe je Stjepan Šaravanja

 

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove je nadležna za:

1. inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Grada,

2. upravno rješavanje u oblasti izdavanja dozvola za posebne načine obavljanja registrirane djelatnosti (radno vrijeme, živa glazba, vrijeme opskrbe objekata i dr.).

Šef službe je Jesenka Mahinić, dipl.oec.

Služba za podršku biznisu (BSC)

Služba za podršku biznisu - BSC je nadležna za:

  1. izradu i realiziranje projekata usmjerenih ka unapređivanju gospodarskog razvoja Grada,

poticanje razvoja poduzetništva i privlačenje stranih ulaganja,

  1. pružanje stručne i savjetodavne pomoći domaćim i stranim gospodarskim subjektima,
  2. promociju gospodarskih potencijala Grada u zemlji i inozemstvu,
  3. ostvarivanje suradnje sa svim sudionicima gospodarskog razvoja Grada,
  4. vođenje postupaka dodjele koncesija

Telefon: 036 505 580 i 036 505 581

 

Načelnica Odjela

Amira Trbonja

Načelnica Odjela je Amira Trbonja

Adresa Odjela

Odjel je smješten na adresi

Braće Fejić 51

88104 Mostar

Tel: 036/505-501

Faks: 036/505-502

Lokacija Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti) 

Formulari vezani za Službu gospodarstva

Fromulari (ZIP) (441.1 KiB)