Odjel za urbanizam i građenje

Odjel za urbanizam i građenje je nadležan za koordiniranje rada sljedećih službi:

1. Služba za urbanističko planiranje,

2. Služba za građevinske propise,

3. Služba za građenje i obnovu,

4. Služba za građenje infrastrukturnih objekata,

5. Služba za katastar.

 

Služba za urbanističko planiranje

Služba za urbanističko planiranje je nadležna za:

1. poslove nositelja pripreme dokumenata prostornog uređenja,

2. koordiniranje sa nositeljima izrade dokumenata prostornog uređenja,

3. praćenje i unaprjeđenje stanja u prostoru.

Šefica službe je Lejla Salčin

 

Služba za građevinske propise

Služba za građevinske propise je nadležna za:

1. izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za građenje i uporabnih dozvola,

2. pregled i ovjeru tehničke dokumentacije,

3. obračun naknade za pogodnosti (renta) i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Šef službe je Zdravko Čuljak

 

Služba za građenje i obnovu

Služba za građenje i obnovu je nadležna za:

1. investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Grada,

2. obnovu stanova i stambenih zgrada,

3. provođenje odgovarajućih procedura javne nabave,

4. investitorski nadzor, primopredaja i obračun radova.

Šef službe je Tihomir Sesar

 

Služba za građenje infrastrukturnih objekata

Služba za građenje infrastrukturnih objekata je nadležna za:

1. građenje objekata komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja i pročišćavanje voda, javna rasvjeta, vertikalna promet na signalizacija-semafori, objekti za preradu i uništavanje otpadaka, ceste, ulice, trgovi, javni parking prostori, nogostupi i pješačke staze, parkovi i travnjaci, groblja, objekti javne higijene, regulacija vodotoka i uređenje obala voda i vodnih površina i dr.),

2. provođenje odgovarajućih procedura javne nabave,

3. investitorski nadzor, primopredaja i obračun radova.

Šef službe je Emir Nuspahić

 

Služba za katastar

Služba za katastar je nadležna za:

1. održavanje katastra nekretnina i katastra komunalnih instalacija i uređaja,

2. geodetska mjerenja i obradu podataka,

3. izdavanje kopija katastarkih planova i posjedovnih listova,

4. vještačenje u predmetima.

Šefica službe je Sanja Hrvić-Đuliman

Načelnik Odjela

Marina Deronjic

Načelnik Odjela je Marina Deronjić

Adresa Odjela

Odjel je smješten u zgradi Gradske Uprave u Đačkom domu na adresi

Kralja Tvrtka bb

88000 Mostar

Tel: 036/355-785

Fax: 036/355-786

Lokacija Odjela

Službe ili Odjeli će se prikazati u ovisnosti jeste li ih potvrdili klikom u kvadratić pored njihova naziva u meniju desno.


Klikom na oznaku Odjela ili Službe na karti , prikaz će se uvećati (detaljniji prikaz).
Povratak na osnovni prikaz karte vrši se pritiskanjem simbola povečalo sa crvenom strelicom  (lijevo na karti) 

Formulari vezani za ovaj Odjel

Formulari (ZIP) (604.0 KiB)