• Grad Mostar
  • Počeli radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici Kralja Tomislava 15.7.2016.

Počeli radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici Kralja Tomislava 15.7.2016.

Projekt: Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kralja Tomislava od križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira do križanja s Ulicom kralja Zvonimira

Investitor je Grad Mostar. Izvođač radova: HP Investing d.o.o. Mostar, Nadzor: Bemer d.o.o. Mostar, Vrijednost projekta je 160.000,00 KM. Rok za izvođenje ugovorenih radova je 120 dana a početak radova je 11.07.2016. godine.

Opis predmeta nabave:

Projekt obuhvata rekonstrukciju nogostupa te sanaciju korijenovog sustava stabala.

Nogostup je od prometnog traka odvojen razdjelnim zelenim pojasom. Razdjelni zeleni pojas je izdignut i orubljen od strane ceste betonskim rubnjacima. Nogostup je planiran od betonskih flastera, debljine d=6 cm, na sloju pijeska d=4 cm i tamponskoj podlozi d=10 cm.

Korijenov sustav sadnica drvoreda u velikoj je mjeri devastirao plohu nogostupa kao i rubove kolničkih traka. S druge strane, određeni vremenski period, nije vršeno kresanje grana stabala, tako da su mnoge oštećene ili su višak, što utječe na sigurnost prometa. U oba slučaja potrebno je intervenirati i rješavati problem u okviru rekonstrukcije predmetne gradske ulice. Zelena površina koja prati drvorede postići će se na način sjetve travne smjese.

Natrag