• Grad Mostarb
  • Radovi na izgradnji kolektora - regulisanje saobraćaja

Radovi na izgradnji kolektora - regulisanje saobraćaja

Radovi na izgradnji glavnih obalnih kolektora Grada Mostara odvijaju se planiranom dinamikom. Glavni desnoobalni kolektor, na dionici od raskrsnice kod Hotela Ero do uređaja za prečišćavanje otpadne vode, je u najvećoj mjeri izgrađen. U toku su radovi na izljevnom kanalu kišnog preljeva 2 (KP2) ispred Hotela Ero prema Carinskom mostu zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici otežan.

U sljedećoj sedmici počinju radovi na izgradnji kišnog preljeva 3 (KP3) na Španskom trgu te izljevnog kanala od KP3 do mosta Musala. Ovi radovi uzrokovat će potpunu obustavu saobraćaja na ovoj dionici (ul.Mostarskog bataljona). Obzirom da se radi o jednoj od najprometnijih saobraćajnica u gradu, očekuje se otežano funkcionisanje saobraćaja, uključujući javni gradski prevoz. Tačan datum obustave saobraćaja bit će objavljen naknadno.

Od utorka 07.03.2017.god. krenut će pripremni radovi na dionici Most Musala – Španski trg u cilju rješavanja privremenog vodosnabdjevanja u ul. Alekse Šantića i Adema Buća. Do uspostavljanja privremenog vodosnabdijevanja očekuje se prekid vodosnabdijevanja u ulici Alekse Šantića i Adema Buća kao i priključnim ulicama te se apeluje na građane da pripreme neophodne rezerve vode u domaćinstvu  jer preciznije najave u ovom trenutku nisu moguće.

U trenutku obustave saobračaja u ul. Mostarskog bataljona, od mosta Musala do Španskog trga, izlazak iz ulice Adema Buća omogućit će se kroz Krpića ulicu, dok će se u ulici Jakova Baruha Španca saobraćaj odvijati dvosmjerno.

Tačan datum početka obustave saobraćaja će biti objavljen kada se riješi privremeno vodosnabdijevanje, dok će pripremni radovi koji mogu dovesti do problema u odvijanju saobraćaja početi u utorak 07.03.2017.god.

Stajalište javnog gradskog prevoza (Mostar-BUS) na Trgu Musala će ostati u funkciji bez obzira na obustavu saobraćaja u ul.Mostarskog bataljona (obustava saobraćaja na dionici Most Musala-Španski trg).

Nazad