• Град Мостар
  • “Изградња канализационог система средишње зоне града Мостара”

“Изградња канализационог система средишње зоне града Мостара”

Град Мостар је израдио овај Пројектни фицхе у склопу својих напора да осигура €8.0 милион
ЕИБ финансирања за изградњу Фазе 1 канализационе мреже у Граду. Фаза 1 састоји се од
ђелова два главна канализациона колектора на обје стране ријеке Неретве. Укупан трошак
грађења Фазе 1 износи €16.691милиона а нових инвестиција је €12.591 милиона.
Град Мостар је до сада:
- Осигурао сугласности од Градског вијећа за прихватање кредита ЕИБ-а у износу од
€8 М;
- Припремио главне пројекте за све дијелове Фазе 1 (овај трошак није укључен у
€12.591 М) ;
- Изградио 2,77 км канализационог колектора на десној обали;
- Приступио реализацији дијела лијевообалног колектора у дужини од 4,04 км те осигурао
средства у износу од €1.2 милиона.
- Потписао уговор о грађењу у 2012. години и осигурао средства за постројење за
третман отпадних вода ЊњТП (период грађења је 3 године плус 1 година периода
за пријављивање грешака). Је ревидиран како слиједи:

Иди назад