• Град Мостар
  • Почели радови на реконструкцији тротоара у улици Краља Томислава 15.7.2016.

Почели радови на реконструкцији тротоара у улици Краља Томислава 15.7.2016.

Пројекат: Реконструкција тротоара у Улици краља Томислава од крижања са Улицом краља Петра Крешимира до крижања са Улицом краља Звонимира

Инвеститор је Град Мостар. Извођач радова: ХП Инвестинг д.о.о. Мостар, Надзор: Бемер д.о.о. Мостар, Вриједност пројекта је 160.000,00 КМ. Рок за извођење уговорених радова је 120 дана а почетак радова је 11.07.2016. године.

Опис предмета набаве:

Пројект обухвата реконструкцију тротоара те санацију коријеновог система стабала.

Тротоар је од саобраћајног трака одвојен раздјелним зеленим појасом. Раздјелни зелени појас је издигнут и орубљен од стране цесте бетонским ивичњацима. Тротоар је планиран од бетонских фластера, дебљине д=6 цм, на слоју пијеска д=4 цм и тампонској подлози д=10 цм.

Коријенов систем садница дрвореда у великој је мјери девастирао плоху тротоара као и ивице саобраћајне траке. С друге стране, одређени временски период, није вршено кресање грана стабала, тако да су многе оштећене или су вишак, што утјече на безбједност саобраћаја. У оба случаја потребно је интервенисати и рјешавати проблем у оквиру реконструкције предметне градске улице. Зелена површина која прати дрвореде постићи ће се на начин сјетве травне смјесе.

Иди назад