Пројекат „Образовање за све“

Другу годину за редом Град Мостара имплементира Пројекат „Образовање за све“ у партнерству са Удружењем младих психолога, Удружењем Рома „Неретва“, ЈУ Основном школом Мустафа Ејубовић Шејх Јујо и ЈУ Основном школом Бијело Поље. Пројекат је подржан је од стране Рома Едуцатион Фунд-а, у износу од 53.454,00 Еура, а имплементира се у периоду од 01.09.2016. до 31.07.2017. године.

Главни циљ пројекта је пружање једнаких друштвених, образовних и културних прилика за сву ромску ђецу кроз укључивање у законом обавезно основно образовање, одржавање и побољшање похађања наставе и повећавање укључености родитеља Рома у одгојно образовни процес њихове дjеце. Пројект обухвата ђецу која су уписана у основну школу, дjецу која су изван школског система и ђецу који су одустала од школовања. У сврху остваривања наведеног циља организоване су сљедеће активности:
•Опремљена су и у функцији два Продужена боравка за ученике разредне наставе,

за циљњу групу, у двије пројектне основне школе, у ЈУ Основној школи Мустафа Ејубовић Шејх Јујо и ЈУ Основној школи Бијело Поље, гjе дjеца у потицајном окружењу имају подршку у учењу и развоју;
•Осигурава се допунска настава за побољшање школског успјеха као и радионице за

развој социо-емоционалних компетенција;
•Континуирано су осигурани школски уџбеници и прибор као и превоз за кориснике

Продуженог боравка током трајања пројекта;
•Сва дjеца укључена у пројекат имају обезбијеђен доручак и/или ручак;
•Организују се [нбсп]информативни и едукативни састанци, тренинзи и радионице за ромске и

неромске родитеље, што утиче на већу укљученост ђеце у редовно образовање и бољу сарадњу између родитеља и пројектних школа;
•Наставници укључени у рад са циљном скупином у склопу пројекта су едуцирани на

тренингу на тему "Компетенције потребне за различитости и социјалну инклузију“.

Евалуацијом пројектних резултата показало се да имплементација наведених активности има значајан утицај како на школски успјех корисника пројекта, тако и на мотивацију за учешћем у наставном процесу. Корисници овог пројекта редовно похађају основну школу, имају бољи успјех у учењу, укључени су ваннаставне активности и учествују у друштвеном животу школе, а остварена је и сарадња са родитељима и повећано је њихово учешће у образовање њихове дjеце.

 

Иди назад