Пројект "ИНЦЛУСИВЕ ПЛАY"

 

Назив: Инцлусиве Плаy

Програм: Интеррег ИПА Прекогранична сурадња Хрватска–Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014. - 2020.

Приоритетна ос:1. Јачање квалитете услуга у сектору јавног здравства и социјалне скрби

Укупна вриједност пројекта: 948.203,15 ЕУР

ЕУ суфинанцирање: 805.972,57 ЕУР (85% суфинанцирање ЕУ)

Буџет за Град Задар: 314.114,21 ЕУР

Фонд: Пројект је суфинанциран средствима ЕФРР и ИПА ИИ фондова Еуропске уније.

Трајање: 01.03.2021. - 31.01.2023. (23 мјесеца)

Водећи партнер: Град Задар

Партнерство: Дјечји вртић Латица - Задар, Град Мостар и Центар за дјецу и омладину са посебним потребама 'Лос Росалес' – Мостар

 

Опис пројекта:

Пројект промовира стварање инклузивних заједница те доприноси побољшању политика и услуга које доприносе социјалној инклузији особа с потешкоћама у развоју.

У склопу пројекта предвиђена је изградња сензоричког парка који ће се смјестити на подручју парка Вруљица - Задар. Првенствена намјена будућег парка је побољшање квалитете живота дјеце и младих с тешкоћама у развоју на подручју града и шире те побољшање стандарда пружања социјалних услуга. Сензоричким парком жели се створити крајолик који може потакнути разнолику палету осјетилних подражаја и примијенити се у сврху рехабилитације, али и рекреације. То је нови концепт игралишта у којему дјеца и млади у заокруженој средини постижу искуствено, цјеловито и социјално учење.

У оквиру пројекта предвиђене су и едукације родитеља дјеце с тешкоћама, али и стручњака који желе интегрирати знања из различитих приступа и техника те кроз теоријски и искуствени рад на едукацији стећи додатне компетенције за рад с дјецом с тешкоћама у развоју. Поред тога одржат ће се и неколико панел дискусија на тему инклузије група рањивих на сегрегацију и друштвену маргинализацију те ће се организирати студијско путовање, посјет инклузивном граду као примјер добре праксе.

Предметним пројектом предвиђена је и набава додане опреме/справа за особе с и без тешкоћа која ће бити постављане на подручју шпортско-рекреацијског центра Вишњик – Задар с циљем осигуравања минималне разине инклузије дјеце с тешкоћама у локалну заједницу те додатног подизања квалитете живота, садржаја и услуга за најрањивије скупине нашег друштва. На цијелом подручју града Задра не постоји инклузивно игралиште, адекватан простор који простором и садржајем одговара особама с тешкоћама у развоју и инвалидитетом. Инсталацијом опреме на предметној локацији осигурава се инклузија на начин да се особе с тешкоћама не издвајају, већ се смјештају у сами центар спортске инфраструктуре. Овим се ствара сигурно и потицајно окружење за живот особа с тешкоћама и њихово изражавање.

Све наведено представља додану вриједност за сам пројект и вишеструку корист за особе с тешкоћама у развоју. Без одговарајуће додатне подршке и услуга у подручју едукацијско-рехабилитацијске, социјалне и здравствене скрби особе с тешкоћама у развоју несумњиво не могу досегнути или одржати задовољавајућу разину здравља и развоја, као ни постићи пуну социјалну инклузију.

 

Улоге пројектних партнера:

Град Задар водећи је партнер и координатор одговоран за цјелокупну проведбу пројектних активности. Нјегова је улога управљање пројектом и хоризонтална организација пројектних активности. Град Задар овим пројектом допринијет ће повећању квалитете живота и подизању стандарда социјалне скрби за све његове грађане кроз нове и иновативне методе и примјеном најмодернијих пракси. Основна активност Града Задра односи се на изградњу и опремање вишеосјетилног парка Вруљица. Пројект се проводи с циљем стварања потицајног окружења за живот и раст дјеце с инвалидитетом и њихових обитељи, приближавајући Задар перспективи инклузивног града.

Као пројектни партнер, ДВ Латица бит ће одговоран за организацију радионица за стручњаке који раде с дјецом с тешкоћама у развоју. Надаље, организират ће радионице за родитеље дјеце с тешкоћама у развоју, а родитељима ће омогућити да науче нове методе и развију нова искуства која ће им помоћи у раду са својом дјецом, а тиме и придонијети дјететовом развоју и напретку. Запосленици вртића бит ће укључени и у друге пројектне активности попут прекограничних панел дискусија, стручних инпута за израду едукативних видеа те судјеловања у волонтерским акцијама и студијском посјету планираном у склопу пројекта.

Град Мостар одговоран је за координацију пројектних активности партнера у Босни и Херцеговини те за осигуравање ресурса за успјешну проведбу пројектних активности. Основна пројектна активност односи се на израдњу и опремање вишеосјетилног парка Кантаревац, а његови стручњаци судјелују у организацији прекограничног панела, студијског путовања и волонтерске акције у Мостару, заједно с активностима промоције и дисеминације пројектних активности.

Као пројектни партнер, Центар за дјецу и омладину са посебним потребама "Лос Росалес" ће бити одговоран за организацију радионица за стручњаке који раде с дјецом с тешкоћама у развоју и радионица за родитеље дјеце с тешкоћама у развоју. Запосленици у Центру, као и други људи који су укључени у рад "Лос Росалес", бит ће укључени у друге пројектне активности као што су прекогранична панел дискусија, изградити терапијску-сензорну собу, набавити једно возило – минибус прилагођен за пријевоз дјеце с тешкоћама, те судјеловати у волонтерским акцијама и студијском путовању.

Више о програму Интеррег ИПА Прекогранична сурадња Хрватска–Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014. - 2020. можете пронаћи овдје.

Ова интернетска подстраница припремљена је уз финанцијску помоћ Еуропске уније. Садржај подстранице искључива је одговорност Града Мостара и ни на који начин се не може сматрати да одражава став Еуропске уније.

Иди назад