STAR – STreet ARt

Trajanje projekta: 01/11/2019 – 31/10/2021 Donator: Evropska komisija (Evropa za građane – Mreža gradova)

Aplikant: Općina Arcugnano (Italija) Napomena: Grad Mostar u saradnji sa  Agencijom lokalne demokratije Mostar implementira projekt na području grada Mostara

Opis: U posljednjim godinama, porast migracijskih tokova učinio je Europu multikulturalnom i multietničkom. Kao posljedica toga, gradovi su promijenili svoju urbanizaciju i profil, predgrađa su povećala generiranje fragmentacije i marginalizacije. Nadalje, krizna situacija proteklih godina (npr. financijska kriza ili izbjeglička kriza) pogoršava ovu urbanu raslojenost između područja, proizvodeći stigmatizaciju i socijalno-prostornu isključenost. Projekt ima namjeru stvoriti mrežu gradova sa zajedničkom strategijom za promicanje socijalne uključenosti i smanjenje marginalizacije rehabilitacijom zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova kroz uličnu umjetnost.

Иди назад