Секретаријат Градоначелника

Секретаријат градоначелника је организацијска јединица која координира све припремне и извршне активности цјелокупне Градске управе и помаже градоначелнику.

Секретаријат градоначелника пружа подршку градоначелнику у вођењу, надзирању рада управе и осигурању јединства управе те правилном раду исте.

Секретаријатом руководи Главни савјетник Града. Главни савјетник Града помаже градоначелнику и координира све активности Градске управе. Он припрема и судјелује на сједницама начелника одјела који чине Колегиј градоначелника. Градоначелник сазива и предсједава сједницама Колегија градоначелника, а у случају његове спријечености Главни савјетник Града.

Организација и рад Колегија градоначелника уређује се Пословником о раду.

Поред Главног савјетника градоначелник може имати још два савјетника. Главни савјетник и савјетници су из три конститутивна народа.

Главнa савјетница Града Мостара је Радмила Комадина

Главнa савјетница Града Мостара

Radmila Komadina

Главнa савјетница Града Мостара је Радмила Комадина

Адреса Секретаријата

Секретаријат Градоначелника смјештено је на адреси:

Хрватских бранитеља бр. 2.
88000 Мостар
Тел: 036/447-446
Фаx:036/447-445

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)

Фoрмулари из Секретаријата

Формулари (ЗИП) (15.2 KiB)