Уред за односе са јавношћу

Miroslav Landeka

Уред за односе са јавношћу успоставља, унапријеђује и креира односе Града са јавношћу, прикупља и обрађује информације и друге стручне материјале с циљем промоције достигнућа у раду градоначелника и градске управе домаћој и међународној јавности, врши информирање јавности путем wеб странице, организира конференције за тисак, давање интервјуа, провођења испитивања јавног мијења, води бригу о документацији, задужен је за повремено издавање тисканог материјала, обавља и друге послове и радне задатке које му повјери градоначелник.

Адреса Уреда за односе са јавношћу

Хрватских бранитеља бp.2

88000 Мостар

тел: 036 - 447-450

факс: 036 - 500 - 683
mail: miroslav.landeka@mostar.ba