Важни телефонски бројеви

Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство 036/500-600

Одјел за финанције и некретнине 036/500-600

Одјел за друштвене дјелатности 036/449-040

Одјел за урбанизам и грађење 036/355-785

Одјел за господарство, комуналне и инспекцијеске послове 036/505-501

Тајништво Градоначелника 036/447-446

Подручни/Матични  уред Југозапад 036/337-903

Подручни/Матични  уред Југ 036/480-810

Подручни/Матични  уред Југоисток 036/572-644

Подручни/Матични  уред Стари Град 036/551-104

Подручни/Матични  уред Сјевер 036/574-015

Подручни/Матични  уред Запад 036/347-406

Градска Љекарна Мостар:[нбсп] +387 36 313-484

Зрачна Лука Мостар: Тел: +387 36 350-212; +387 36 350-992

МУП - централа: +387 36 383-111

Свеучилишна клиничка болница Мостар 036 336 500

Кантонална болница "Др Сафет Мујић" 036 503 100

Дом здравља Мостар 036 321 890

Водовод 036 314 890

Електропривреда БиХ-Електродистрибуција Мостар 036 502 100

Електропривреда ХЗХБ 036 335 700

Свеучилиште у Мостару 036 310 778

Универзитет Џемал Биједић Мостар 036 570 727

Ауто Мото Клуб-Помоћ на цести:[нбсп] Тел./Фаx.: +387 36 323-245, +387 36 324-645

Таxи служба Мостар: +387 36 318-876

Аутобусни колодвор: запад: +387 36 348-680

Аутобусни колодвор: исток: +387 36 552-025

Жељезнички колодвор: +387 36 551-361

Центар за обавјешћивање и узбуњивање: 121

Полиција: 122

Ватрогасци: 123

Хитна медицинска помоћ: 124

Међународне телефонске информације ХТ Мостар - Опће информације: 1266

Телефонске информације ХТ Мостар: 1188

Телефонске информације Телеком Српске: 1186

Телефонске информације БХ телеком: 1182