Наставља се асфалтирање улице Анте Старчевића

Настављају се радови на асфалтирању саобраћајнице у ул. А. Старчевића. Данас почиње постављање другог слоја асфалта. Након окончања радова на постављању асфалта на новоизграђеном дијелу прометнице, извршит ће се преусмјеравање промета на овај дио прометнице како би се могао реконструирати "стари" дио прометнице, све без обуставе промета, како је већ раније најављено. Обзиром да радови асфалтирања у великој мјери зависе од временских прилика, у овом тренутку није могуће прецизно рећи када ће промет са старог дијела прометнице бити преусмјерен на новоизграђену. О истом ће јавност бити правовремено информисати.

Град Мостар
Одјел за урбанизам и градњу
Служба за градњу инфраструктурних објеката

Иди назад