ОБАВИЈЕСТ - Уклонити предметне ствари с јавних површина

Поступајући у складу с одредбама Одлуке о привременом кориштењу јавних површина (“Службени гласник Града Мостара” број 5/11), Служба за инспекцијске послове Града Мостара обавјештава све правне и физичке особе,кориснике јавних површина који су у претходном периоду на основу одобрења од стране надлежног органа, стекли право заузимања јавних површина у сврху обављања дјелатности постављањем угоститељске опреме (столова и столица), љетних башта, тезги, расхладних витрина, жардињера, монтажних конструкција(подеста, платформи), тенди са чврстим ослонцем на тло, покретних уређаја и сл., а чији је рок важења протекао, дужни су о д м а х уклонити предметне ствари с јавних површина Града.

Служба за инспекцијске послове ће у функцији провођења надзора над одредбама цитиране Одлуке, подузети мјере и активности, што подразумијева и принудна уклањања свих незаконито постављених предмета којим, у моменту контрола, буду заузете јавне површине без одобрења надлежног Одјела Града Мостара, Одјела за урбанизам и грађење, као и евентуално санкционисање корисника, све у складу с важећим градским прописима.

 

 


Служба за инспекцијске послове

Иди назад