Предсједништво Скупштине Савеза опћина и градова Федерације БиХ

Предсједништво Скупштине Савеза опћина и градова Федерације БиХ (Предсједништво Савеза) одржало је у понедјељак 29.6.2020. године своју Четврту онлине сједницу.
 Предсједништво Савеза је остало при својој ранијој одлуци којом је предложило Влади Федерације БиХ да донесе Одлуку о расподјели средстава од текућих трансфера, којом би се, сукладно принципима хуманости и солидарности у тренутној ситуацији, износ од 30.000.000 КМ текућих трансфера намијењен опћинама и градовима из федералног прорачуна/буџета равноправно и једнако распоредио на свих 80 јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ, тако да свака опћина и град добије једнак износ трансферних средстава - 375.000 КМ. Овакав једнак начин расподјеле трансферних средстава опћинама и градовима одражавао би једнакоправан третман свих јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ.
 На сједници је поред осталог, дискутирана Политика јачања финанцијске позиције опћина и градова у Федерацији БиХ и приједлог Стратегије јавног заговарања ове политике. Ова Политика представља аналитички засновану, аргументирану и валидну основу Савеза за неопходне измјене Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ, с циљем финанцијског јачања позиције опћина и градова у Федерацији БиХ у расподјели јавних прихода, јер постоји неразмјер између припадајућих прихода и објективних расходовних потреба опћина и градова.
 Политика Савеза као одговор на проблем неповољне финанцијске позиције опћина и градова је: (1) повећање удјела опћина и градова у Федерацији БиХ у расподјели прихода од индиректних пореза са садашњих 8,42% на 9,81%, што би надокнадило износ умањења прихода настао темељем отплате вањског дуга виших разина власти; те (2) повећање удјела опћина и градова у Федерацији БиХ у расподјели прихода од изравних пореза (пореза на доходак и пореза на добит).
 Окосница Политике јачања финанцијске позиције ЈЛС у Федерацији БиХ заправо је враћање јавног новца ближе грађанима. Опћине и градови су разина власти најближа грађанима, која познаје њихове свакодневне проблеме и задовољава њихове основне потребе за јавним услугама, те даје најопипљивије резултате. Стога, слабом финанцијском позицијом опћина и градова у Федерацији БиХ угрожени су квалитета живота грађана и локални економски развој.[нбсп]
Такођер је усвојена и Стратегија јавног заговарања јачања финанцијске позиције ЈЛС у Федерацији БиХ, у оквиру које су назначени и дефинирани кораци, којим ће Савез у наредном периоду комуницирати и представљати ове политике представницима законодавне и извршне власти у Федерацији БиХ, представницима међународне заједнице као и јавности.
 На сједници је било ријечи и о проблемима изазваним поплавама у Тузланском кантону, те ће у вези с тим, Савез упутити молбу надлежним органима за пружање хитне помоћи подручјима погођеним поплавама имајући у виду да се ради о ситуацији која захтјева журно поступање.
Поред наведеног, Предсједништво је усвојило записнике са сједница скупштинских повјеренстава Савеза, као и записник са сједнице Надзорног одбора Савеза.
Чланови Предсједништва су на знање примили различите информације као што су информације о активностима Савеза везано за Нацрт закона о грађевинском земљишту, Нацрту закона о дугу, задуживању и гаранцијама Федерације БиХ, информације с одржаних кантоналних састанака с јединицама локалне самоуправе у Тузланском кантону, Унско-санском кантону и заједничком састанку за Херцеговачко-неретванског кантона,[нбсп] Западнохерцеговачког и Херцегбосанског кантона.

Иди назад