• Град Мостар
  • Почетна
  • Пројект санације и ревитализације зелених површина на Бијелом Бријегу вриједан више од 500 000 КМ

Пројект санације и ревитализације зелених површина на Бијелом Бријегу вриједан више од 500 000 КМ

Град Мостар започео је радове на санацији и ревитализацији зелених површина ба Бијелом Бријегу. Радови се изводе према пројектној документацији подузећа УНИбоx доо Мостар, која врши и пројектантски надзор на реализацији пројекта.
Предметна зелена површина се налази изнад сјеверне трибине стадиона, а испод самог насеља Бијели Бријег, потпуно запуштен и девастиран простор, који је потребно очистити од великих количина смећа и различитог отпада. Пројектом је планирано и чишћење ширег простора околног простора, те уређење приступа и стварања увјета за будуће кориштење и одржавање.
Реализацијом овог пројекта, доћи ће до потпуне ревитализације великог простора запуштене зелене површине, те враћање живота на потпуно нови отворени вишенамјенски парковски простор за одмор и рекреацију грађана.
Читав простор парка је пројектиран са новим естетским и функционалним вриједностима, на начин да је најприкладнији за све добне скупине грађана Града Мостара. Дјечја игралишта, љуљачке, тобогани, клацкалице, пјешчани сандуци итд.
Шетнице су пројектиране на начин да су прилагођене особама са инвалидитетом и старијим особама, као и урбани мобилијар, клупе, корпе за отпатке, расвјетна тијела.
Такођер је предвиђен простор за спорт и рекреацију и фитнес справе за заинтересиране грађане.
Хортикултура парковске зоне, дрвеће и зелене површине су прилагођене простору, климатским приликама и намјени простора.
Простор је због велике висинске разлике, потребно оградити потпорним зидовима према стадиону, са заштитном сигурносном оградом, како би се добио погодан простор за изградњу игралишта и других спортских активности.
У оквиру пројекта се планира нова јавна ЛЕД расвјета, водонатапни сустав, рјешавање оборинске одводње, видео надзор итд.
Укупна постојећа површина планиране ревитализације износи П=2.597,81 м².
Извођач радова је подузеће КОНХЕРЦ доо Мостар, а рок завршетка радова је крај 2021. године.
Завршено чишћење простора и околног терена, изградња потпорних зидова и равнање терена, те дио радова на изградњи спортских терена, подлога за шетнице, подземних инсталација и сл.
Укупна уговорена вриједност пројекта: 519.660,86 КМ (с ПДВ-ом), од чега је Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ осигурао 90.000 КМ,Фонда за заштиту околиша ХНЖ/К – 92.000,00 КМ, Град Мостар осигурао је[нбсп] 337.660,86 КМ.
Град Мостар
Служба за градњу инфраструктурних пројеката

Иди назад