Реконструкције дјечијих играоница у Граду Мостару

Поводом Вашег интересирања за реконструкције дјечијих играоница у Граду Мостару, желим Вас обавијестити да Одјел за господарство, комуналне и инспекцијске послове проводи реконструкцију дјечије играонице у парку Зрињевац, а остале реконструкције у надлежности су Одјелу за урбанизам и градњу.
За реконструкцију дјечије играонице парку Зрињевац је проведен поступак Јавне набавке конкурентским путем, којим је изабран најповољнији понуђач који је задовољио техничке увјете, а то је ГЛОВИС д.о.о. Зеница, с понудом од 25.693,20 КМ. ( с ПДВ-ом).
Планирано је да се раде три засебне цјелине-отока са елементима прилагођеним узрасту дјеце: (3 год. 3+год. и 5+год) кадо би свака скупина имала свој простор за игру.
Планирана монтажа елемената играонице је почетак фебруара 2021.год.

Одјел за господарство, комуналне и инспекцијске послове
Град Мостар

Иди назад