Резање асфалта за постављање успорника промета

У склопу асфалтирање другог колничког трака цесте у Улици Блајбуршких жртава данас су радници извођача радова ХП Инвестинг д.о.о. Мостар због припремих радова за постављање успорника извршиле резање асфалта.
Резање асфалта урађено је по налогу инжењера саобраћајне струке. Према пројекту није било предвиђено постављање успорника, али и да су раније планирани, за њихово постављање потребно је прво положити асфалт па га резати како би се уградили успорници, јер иначе би се исти помјерали или уништили под притиском возила.
Напомињемо како ће се успорници поставити на три мјеста на споменутој дионици, испред пјешачких пријелаза, којима већином дјеца иду према школи. Дужина успорника је 140 цм, а висина у средини 3,5 цм. Према закону о промету допуштена брзина у граду је 50 километара на сат, а испред пјешачких пријелаза се ограничава на 30 км/х, што осигурава ова врста успорника.

Служба за градњу инфраструктурних објеката

Иди назад