Уређење улице Адема Бућа

На основу Одлуке Градоначелника Града Мостара из 2020. Године издвојена су финансијска средства за уређење Улице Адема Бућа (Церница) и то на потезу од врха улице (ћевабџиница Корзо) до зграде Градске управе Мостара, односно до бурегџинице Рођени.

Пројект уређења улице, обухваћа сљедеће радове: уређење коловозе конструкције – замјена хабајућег слоја асфалта, замјена цестовних ивичњака с обје стране улице, уређење ногоступа/тротоара с обје стране улице – постављање бетонске галантерије, извођење радова на изградњи јавне расвјете (од Крпића сокака до зграде Градске управе. Укупна вриједност наведених радова који изводи ЈП Комунално д.о.о. Мостар је 80.000 КМ.).

Тренутно се изводе радови на уређењу ногоступа/тротоара с обје стране улице (вриједност ових радова је око 30.000 КМ). Планирани рок завршетка свих наведених радова се очекује идућег мјесеца 2021. године.

Град Мостар-Одјел за урбанизам и градњу
Служба за градњу инфраструктурних објеката

Иди назад