Завршена изградња водоводне мреже у овом насељу Стари Ортијеш

Након што је претходних година изграђен већи дио водоводне мреже у насељу Стари Ортијеш, односно И фаза, пројекта водоопскрбе становника овог насеља, завршени су радови и на ИИ фази изградњи водоводне мреже у насељу Стари Ортијеш - II фаза, чиме је завршена изградња водоводне мреже у овом насељу.
Завршетком овог за Град Мостар важног пројекта, рјешава се велики проблем са водоопскрбом, али се и подржава одрживи повратак и останак повратничке популације. Радове на изградњи ИИ фазе водоводне мреже, у вриједности од 70.000 КМ, извело је ЈП Водовод Мостар, под надзором Службе за грађење инфраструктурних објеката.
Укупно је у ИИ фази изведено 1510 метара нове водоводне мреже, чиме је свим заинтересираним становницима овог насеља омогућена опскрба питком водом.
Надлежно ЈП Водовод Мостар, је задужено за даљње управљање и одржавање изграђене водоводне мреже. Сви заинтересирани становници насеља, могу поднијети захтјев ЈП Водовод Мостар за прикључење на изграђену водоводну мрежу.
Финанцијска средства за водовод у насељу Стари Ортијеш су осигурана из прорачуна Града Мостара.

Град Мостар
Служба за градњу инфраструктурних објеката

Иди назад