Збрињавање муља са постројења за прераду отпадних вода

Данас је започела реализација Уговора о збрињавању муља са Постројења за прераду отпадних[нбсп] вода (ППОВ )Уговор је закључен између Града Мостара и фирме Кемеко -БХ д.о.о. Лукавац , а уговорена вриједност радова је 582.660, 00 КМ ( с ПДВ-ом).
Предмет Уговора је збрињавање муља који настаје прерадом отпадних вода на ППОВ , те поступајући према Елаборату о збрињавању муља са ППОВ, којег је израдио ГИЦ Мостар ( 2019.године) сукладно важећим законима и прописима, препоручено је да се муљ извезе изван граница БИХ гдје постоји развијена индустрија за прераду муљева од обраде отпадних вода .
Предвиђена траса кретања укључује транзитне земље БиХ, Хрватску, Словенију и Аустрију као земљу увозницу на коначно збрињавање. За период транспорта Извршитељ посла, Кемеко - БХ д.о.о. Лукавац је прибавио сагласности о прекограничном транспорту отпада од овлаштених ресорних министарстава, те тиме је Град Мостар једини град у БиХ који је предузео више мјере када је ријец о збрињавању отпада на еколошки прихватљив начин.
 
Град Мостар
Одјел за привреду, комуналне и инспекцијске послове

Иди назад