• Grad Mostarb
  • Početna
  • Obavijest o provjeri sustava za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara

Obavijest o provjeri sustava za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara

Dana 1.4.2021 god. tačno u 12:00 sati emitiranjem signala “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi) sa umanjenom snagom, izvršit će se provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara, a sve u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju Operativnih centara civilne zaštite (“Sl. Novine FBiH”, broj 09/19 od 13.2.2019.).

Načelnik 

Predrag Šupljeglav

Nazad