Konstituiran Savjet Prostornog plana Grada Mostara

U sali Gradske vijećnice, danas u 9:00h održana je konstituirajuća sjednica Savjeta Prostornog plana Grada Mostara. 

Konstituirajućoj sjednici nazočili su Gradonačelnik Mario Kordić, predsjedavajući Savjeta, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić i predsjednik Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, načelnica Odjela za urbanizam i građenje Marina Deronjić, članovi Odbora za urbanizam građenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća, tajnik Gradskog vijeća Marija Soldo, Šefica Službe za urbanističko planiranje Lejla Salčin sa uposlenicima Službe, te direktor Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara Salem Salko Bubalo sa suradnicima, pozdravili su prisutne članove Savjeta i uručili im rješenja o imenovanjima u Savjet Prostornog plana Grada Mostara. 

Savjet Prostornog plana Grada Mostara čine eminentni stručnjaci iz različitih oblasti, koji u narednom periodu imaju savjetodavnu ulogu da  u saradnji sa nosiocima pripreme i izrade Prostornog plana Grada Mostara, Odjelom za urbanizam i građenje i Zavodom za prostorno uređenje, sudjeluju u izradi Prostornog plana Grada Mostara, u svakoj fazi, dajući svoje prijedloge, sugestije i mišljenja, čija uloga je da Prostorni plan koji se donosi za razdoblje 2021.-2031. godina, najbolje odgovori na poboljšanje kvalitete života građana Mostara u pogledu prostornog, privrednog, gospodarskog, turističkog,  kulturnog i  urbanog življenja, kao i da omogući ulaganja gospodarstvenika u Grad Mostar, čime će se stvoriti uvjeti za ostanak naših građana u Gradu Mostaru.

Natrag