• Grad Mostar
  • Početna
  • Održana Svečana skupština Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara

Održana Svečana skupština Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara

U cilju transparentnosti rada i djelovanja u Gradskoj vijećnici Grada Mostara,  u ponedjeljak je održana Svečana skupština Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara. Skupštini su prisustvovali direktori/ice, ravnatelji/ice  Srednjih škola Grada Mostar, koordinatori/ce Vijeća učenika škola, kao i imenovani predstavnici Vijeća učenika svih srednjih škola s područja Grada Mostara.

Svečanu skupštini su svojim prisustvom uveličali,  vijećnici Gradskog vijeća Grada Mostara,  Arman Zalihić i Adela Gosto.

Vijeće učenika srednjih škola Grada Mostar aktivno djeluje devet godina, koja se svojim djelovanjem i provedenim aktivnostima zalaže za poboljšanje učeničkog standarda i poboljšanja radnih uvjeta za učenike svih škola; zalaže  se protiv rasnih, nacionalnih, vjerskih, političkih, spolnih i drugih oblika diskriminacije, te kršenja sloboda i prava čovjeka i građanina. Kroz aktivno članstvo u Vijeću mladih Grada Mostar reprezentativni su predstavnici svoje populacije. 

Skupštinu je organizirao i vodio Faris Ćolić predsjedavajući Upravnog odbora Vijeća učenika u prethodnom sazivu Vijeća učenika, koji je sa koordinatorica Omladinskog kluba Proni Mostar, Adinom Halilović, koji su novim članovima skupštine prezentirali osnovne pojmove omladinskog organiziranja i strukture omladinske organizacije, nakon čega se pristupilo Radnom dijelu Skupštine i imenovanju novih predstavnika upravnih tijela Vijeća učenika.

Za predsjedavajuću Skupštine Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara imenovana je Iman  Agić učenica Koledža Ujedinjenog Svijeta u Mostaru, a za zamjenicu  Tea Domazet učenica Srednje turističko ugostiteljske škole Mostar.

 Grada Mostara je pružio administrativno tehničku podršku u organizaciji Svečane skupštine, koja će se nastaviti i u narednom periodu osiguravajući rad Vijeća učenika.

 

 

                                                                               Koordinatorica Grada Mostara za rad

                                                     Vijeća učenika  srednjih škola Grada Mostara

Natrag