(u izradi)

Opšti podaci o Gradu

Grad Mostar

Hrvatskih branitelja br. 2

88000 Mostar

Tel: +387 (36) 447-400

Fax: +387 (36) 447-445

ID broj: 4227396110007 (preuzimanje)

email: grad.mostar@mostar.ba

Računi:

- 5550000020190277 (NOVA BANKA AD BANJA LUKA) transakcijski

- 5550000020190859 (NOVA BANKA AD BANJA LUKA) depozitni

 

 

tl_files/mostar_slike/linija.gif

Područni uredi Grada Mostara

PODRUČNI URED SJEVER,   TEL:574-015;57-4016;574-736 
PODRUČNI URED JUGOISTOK,   TEL:572-012; 572-647
PODRUČNI URED JUGOZAPAD,   TEL: 310-689; 327-159; 310-507 
PODRUČNI URED ZAPAD,   TEL:347-406;347-590 
PODRUČNI URED JUG,   TEL:480-810;480-818
PODRUČNI URED STARI GRAD,  TEL: 551-104; 551-137 

tl_files/mostar_slike/linija.gif

Radno vrijeme ureda za stranke

Centar za usluge građanima ul. Adema Buća 19 (Cernica) od 8:30 do 14:00

Područni uredi:
(Buna, Blagaj, Bijelo Polje, Centar II, Jugozapad-Đački dom, Stari grad)
od 8:30 do 14:00

Matični uredi:
(Stari grad, Jugozapad, Potoci, Buna, Bijelo Polje, Goranci, Polog, Podveležje, Drežnica, ...)
od 8:30 do 14:00

Služba za nekretnine ul. Adema Buća 19 (Cernica) od 12:30 do 14:00

Pauza (svi uredi) od 11:30 do 12:00

tl_files/mostar_slike/linija.gif
 
tl_files/mostar_slike/linija.gif

Obrasci

Na sljedećim linkovima možete preuzeti obrasce (zahtjeve,...) složene prema Odjelima Gradske uprave Grada Mostara